Welcome to
Vasta Language College


Vasta Foreign Language college is located in Shiraz and Farhangshahr Street, and is a specialized language center for IELTS preparation and English conversation, French, German and Istanbul Turkish languages.
کالج زبانهای خارجی وَستا در بهترین منطقه شیراز در جنوب ایران قرار دارد. این آموزشگاه اصلی ترین مرکز آمادگی آزمونهای بین المللی در شیراز است و زبانهای انگلیسی آلمانی،فرانسه و ترکی استانبولی در این مرکز به صورت حرفه ای تدریس می شود

Vasta Departments

German Department

زبان آلمانـی

Turkish Department

ترکی استانبولی

French Department

زبان فرانسـه

English Department

زبان انگلیسی

IELTS VASTA Department

آیـلتس

Latest News at Vasta College

آزمون دلینگو در آموزشگاه زبان وَستا شیراز 1

دولنگو در شیراز

مشاور رسمی مهاجرت تحصیلی در کالج زبان وَستا

مشاوره تحصیلی

12

پرداخت اقساطی

14

آزمون ماک آیلتس

آموزش آنلاین زبان در شیراز (2)

آموزش آنلاین

@vastainstitute (1)

دولنگو در شیراز