Visit Vasta


تفاوت و ویژگیهای آموزشگاه زبان وَستا

اولین خصوصیت در معرفی بهترین آموزشگاه زبان شیراز(وَستا)، داشتن تیمی یکپارچه از مدرسین آن آموزشگاه است. موثرترین نیروی یک آموزشگاه خوب، مدرسین آن آموزشگاه است. به همین دلیل وجود یکپارچگی در بین مدرسین آموزشگاه، امری ضروری است. دومین مورد در معرفی بهترین آموزشگاه زبان، داشتن تیم حرفه ای با معلومات بالا است. خصوصیت سوم، وجود یک مدیریت قوی و منظم است که خودش هم تسلط کامل بر زبان داشته باشد. استفاده از روش ها و متدهای روز دنیا در امر تدریس و آموزش. یکی از خصوصیات آموزشگاه های زبان معروف، همین مورد می باشد. از خصوصیات دیگر بهترین آموزشگاه زبان این است که دارای امکانات آموزشی و رفاهی خوبی باشد. منابع آموزشی خوبی داشته باشد. محتوای کتابهایش در سطح بین الملل باشد. خصوصیت دیگر، داشتن یک محیط آموزشی مناسب با جوی صمیمانه است. اگر فراگیر ما در محیطی که جو خشک بر آن حاکم است، قرار گیرد و فضای کلاس فقط فضای آموزش باشد قطعا دلزده می شود و چه بسا به دلیل داشتن تجربه بد، دیگر علاقه ای به فراگیری زبان نداشته باشد. محیط های پرتنش و پر رفت و آمد، نواختن زنگ پایان کلاس ها به طور مکرر و ….از عوامل ایجاد تشویش در زبان آموز است دکوراسیون محیط های آموزشی نیز مهم است. آموزشگاه های که دکوراسیون آن، با محیط های اداری تفاوت چندانی ندارد فضای مناسبی برای آموزش نمی باشند. در مورد محیط آموزشی نکته ی مهم دیگر این است که جو کلاس باید بگونه ای باشد که فراگیر ما بتواند بدور از خجالت و استرس صحبت کند این مورد به عهده ی مدرس است که فضای کلاس را به سمتی پیش ببرد که فراگیران بدون هیچگونه دلهر ه ای بتوانند انگلیسی صحبت کنند حتی اگر از لحاظ مکالمه ضعیف باشند آزمون های که در آموزشگاه برای سنجش میزان معلومات فراگیران برگزار می شود باید مطابق استاندارد های تعریف شده در آموزشگاه باشد