سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
این دوره که با کتابهای مختلف و به روز بین المللی برگزار می شود توسط اساتید با فوق لیسانس زبان ترکی و ترک زبان از دانشگاه های معتبر ایران و ترکیه طبق نیاز زبان آموز تدریس می شوند. سیستم کلاسهای زیر ده نفر - آنلاین و یا حضوری با استفاده از روش تدریس وَستا با محوریت اسپیکینگ از ویژگیهای این دوره هاست. این دوره از پایه تا پیشرفته همه در 8 ترم دو ماهه برگزار می شود. و برای راه افتادن زبان ترکی در سطحی که برای مسافرت به کشور ترکیه لازم دارید در دوره های 3 ماهه هم قابل اجراست.البته دوره های خصوصی و آمادگی آزمونهای بین المللی زبان ترکی هم به صورت سیلابس خاص برای هر زبان آموز طراحی و برگزار میشود