سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
در این دوره که با کتابهای تالیفی ،تلفیقی وستـا که توسط مدیران موسسه آقای دکتر محمودآبادی و خانم شرافتیان نوشته شده و برای فارسی زبانان و ایرانیان طراحی شده، دانشجویان از پایه تا سطح پیشرفته در هشت سطح دیپلم میگیرند و از لحاظ زبانی به سطح قابل قبولی می رسند و در پایان مدرک دیپلم وَستـآ با قابلیت ترجمه بین المللی و تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد رو دریافت میکنند دوره های وستا به صورت کتابهای تکمیلی طراحی شده و در کنار کتابهای بسیار مدرن و به روز زبانهای خارجی تدریس می شوند